אנשים או נמלים – פרשת שלח

- מאת הרב דודי ברוורמן

 

המרגלים חשו עצמם כנמלים מול אנשי הענק שהיו בארץ ישראל האם זו ענווה חיובית או רפיסות קומה? כיצד מתמודדים מול סביבה לעגנית?

הם התאמנו שם מהבוקר, אך הפעם הם דווקא נהנו מיום המטווחים. המפקדים חילקו אותם לארבע קבוצות ובזמן שקבוצה אחת נכנסה להתאמן, הורשו שאר החיילים במחלקה לנוח בסככה שהקימו. הספורט היחידי שלהם היה לרוץ מהסככה לאזור המטווח…

לקראת הצהריים, כשהיה כבר צמא, מיהר ג'ון לכיוון הברזייה שעמדה קרוב אליהם. הברז נתקע וג'ון ניסה לתקן אותו, אך כעבור כמה דקות הוא פשוט התייאש. כשחזר לכיוון הסככה, הבחין בחייל נוסף שעשה את דרכו לכיוון הברזייה. "חבל על המאמץ", ג'ון צעק לכיוונו, "אין סיכוי שתצליח לתקן אותו". החייל השתכנע והתקדם חזרה לכיוון הסככה.

כעבור מספר דקות יצאה קבוצת חיילים מאזור המטווח. הם עשו את דרכם לכיוון הברזייה, אך לפני שהספיקו להגיע הם שמעו לעצת החיילים בסככה, שהמליצו להם לחסוך באנרגיות. כולם השתכנעו חוץ מחייל אחד – ג'ורג'. הוא לא התייחס אליהם בכלל והמשיך בנחישות לכיוון הברזייה בניסיון לתקן את הברז.

לבסוף הוא הצליח. כאשר הבחינו בכך שאר חיילי המחלקה הם התקדמו לכיוונו. "כיצד הצלחת לעשות זאת?" שאל ג'ון בהתפעלות.

ג'ורג' הוציא לפתע את אטמי האוזניים. "סליחה", הוא השיב בחיוך, " לא הצלחתי לשמוע אותך, מה אמרת?…"

שנה חלפה לה מאז יציאת בני ישראל  מצרים, שנה שבה חוו את ניסי "קריעת ים סוף",  "מעמד הר סיני", זכו ל- "מתן תורה"  ול"הקמת המשכן"- המקום המחבר את הארץ לשמיים ובו יעבדו את בורא העולם.  והנה, הגיע הזמן לקיום ההבטחה האלוקית שניתנה לאברהם אבינו ב"ברית בין הבתרים" אחרי קיום  החלק הראשון של : "גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום… " עם ישראל עומד להתקדם לעבר הארץ המובטחת: "ארץ ישראל" עם ישראל ידע היטב כי  הארץ לא תיכבש בקלות. מאבק קשה ונחוש יהיה עליהם לעבור, ארץ ישראל לא נקנית בקלות, שבעת העמים השוכנים בה לא יעניקו אותה על מגש של כסף… על הארץ  צריך להילחם! וכדי להתכונן למלחמה הצפויה, מתבקש הצורך הטבעי  לשלוח מרגלים שיאספו אינפורמציה חיונית.

אך למצער שליחות זו הפכה בסופו של דבר לטרגדיה של ממש. עשרה מהמרגלים מוציאים את דיבת הארץ, וגורמים בכך למורך לב לעם, עם ישראל בוכה לילה שלם על עתידו העגום. הקב"ה כועס על בכי חינם זה, וכתוצאה מכך נענשים בעונש קשה מנשוא כפי הנאמר: "חי אני נאם השם אם-לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם. במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם' (במדבר י"ד, כ"ח), הגזירה אשר נגזרה על דור יוצאי מצרים שלא יכנסו לארץ. אולם לא זו בלבד – היה למקרה זה תוצאות גורליות לדורי דורות. כך למדונו רבותינו ז'ל על הפסוק: "ויבכו העם בלילה ההוא", אותו הלילה ליל תשעה באב היה. "אמר להם הקב"ה לישראל: אתם בכיתם בכיה של חנם, אני אקבע לכם בכיה לדורות" (תענית כ"ט). אותו לילה הפך למועד לפורענות, לילה אשר בו חרבו שני בתי מקדש . נעים זמירות ישראל משקף זאת בספר תהלים: "וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו… וישא ידו להם להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות"(תהלים ק"ו).

ואם כל דברי תורה צריכים לימוד, הרי פרשתנו שממנה תוצאות לכל דור ודור דורשת לימוד ועיון מדוקדק. רבים ממפרשי התורה ראשונים ואחרונים פרשים את משנתם  בשורש חטאם ומניעיהם  של המרגלים שהיו נשיאי שבטים אנשים רמי מעלה. ביאורים אלו לא נועדו להשחיר את פניהם. כי אם ללמד לקח ומוסר השכל לכול יהודי באשר הוא. להתבונן ולהרהר בעצמו כיצד לסלק מכשולים ומפריעים בדרכו הסלולה למילוי תפקידו עלי אדמות.

ננסה לגעת בתובנה אחת מהן. הנה לכשנדקדק במידע שמסרו עשרת המרגלים נמצא, שבין כל הפרטים שמסרו התגנב גם פרט קטן, לכאורה צדדי, לכאורה בלתי חשוב, אולם ממנו המפתח להבנת ההבדל בהערכת הנתונים הממשיים שבין המרגלים לבין יהושע וכלב. זוהי התוספת הקטנה והתמימה:

"וְשָׁם רָאִינוּ אֶת הַנְּפִילִים בְּנֵי עֲנָק מִן הַנְּפִלִים וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִיםוְכֵן הָיִינוּ בְּעֵינֵיהֶם." (שם ל"ג) רש"י מבאר: " "וכן היינו בעיניהם" – שמענו אומרים זה לזה נמלים יש בכרמים כאנשים", הגמרא במסכת סוטה (ל"ה.) מספרת את הרקע לדברים. כפי שנכתב בח"ל באותו יום היו לוויות רבות בארץ כנען. וכשחזרו האבלים מלוויותיהם, ישבו לקבל את המנחמים תחת עצי הארזים שבשדות. וכשראו המרגלים את אותם 'נפילים' אימתניים, היו יראים מהם, וע"כ טיפסו על האילנות וישבו שם בכדי להיסתר מפניהם. ושם שמעו המרגלים את הנפילים שהיו אומרים זה לזה:

אנו רואים באילנות אנשים הדומים לחגבים… עד כאן שומעים אנו אינפורמציה טהורה.  אלא שכאן הם הוסיפו מעצמם את תחושותיהם הסובייקטיביות : " וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ כַּחֲגָבִים". בנקודה זו נחשף אחד המניעים הנפשיים  השליליים שהובילו לנפילתם.  אנשים רמי מעלה  אשר ראו נפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף, אשר שמע קול אלוקים חיים מדבר אליהם מתוך האש, כיצד שכחו  את גדולתם ותפארתם?!  ענקי הרוח אלו מביטים על עצמם מתחילים בביטול ובלעג, עד כדי נמיכות של נמלים וחגבים…?! ממבט זה של חגבים אין פלא שנפילים בני הענק מטילים עליהם מורא ופחד. לעומת לעומתם יהושע בן נון  וכלב בן יפונה, רואים בבני הענק כנמר של ניר, כענק העומד על כרעי תרנגולת. אשר אין בו כלום מלבד עצמות ובשר גדולים ותו לא.

מבטם המעוות של עשרת המרגלים מלמד על אחד השורשים של החטא: הביטול העצמי הפסול, חוסר ההערכה בסגולתם כבני עם השם. חוסר הערכה בכוחות הנפש העצומים הגנוזים בגנים של העם הזה, הוא שהוליד את הפחד מפני התנגשות עם עמי ניכר ועם תרבויות ניכר. הוא שהוליד את הבהלה שלא יוכלו להחזיק מעמד כשיבואו להתמודד עם האתגרים המאפיינים את ארצנו הקדושה. מכאן הגיעה התפיסה  שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן ולאוכלי תרומה, ואשר על כן מוטב לשבת במדבר לאכול את המן ולדחות את הכניסה לארץ עד אין קץ… "לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו" (שם, ל'א). חז"ל בהרגשתם הנפלאה מוסיפים: "דבר גדול דברו המרגלים באותה שעה, כי חזק הוא ממנו – ממנו כביכול, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם…' (שם ל'ה, א'). כי אי-אימון בכוחם של הסגולי של עם השם -ישראל,  מוביל  לאי-אימון במושיעם של ישראל רח"ל.

ובעקבות  סיפור החגבים של חטא המרגלים, העם הושפע שלילית וחש עצמו חלש. במקום התחושה של רוממות עם ישראל על אומות העולם, רואים  עצמם בני ישראל קטנים ושפופים. על כך זועק המדרש במקום את תביעת הקב"ה מעם ישראל : מי הרשה לכם לומר "וכן היינו בעיניהם"?!. יודעים הייתם מה עשיתי אתכם לעיניהם, מי יאמר שלא הייתם בעיניהם כמלאכים?! מה גרמתם לעצמכם?! למה עשיתם את עצמכם קטנים?!. כפי שתבע שמואל הנביא משאול המלך: " הֲלוֹא אִם קָטֹן אַתָּה בְּעֵינֶיךָ רֹאשׁ שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל אָתָּה וַיִּמְשָׁחֲךָ השם למלך על ישראל" (שמואל א' ט"ו י"ז)

מוסר השכל גדול מלמדנו הרה"ק מקאצק זי"ע מסוגייה זו: " ונהי בעינינו כחגבים" עוד אפשר להבין, אבל "וכן היינו בעיניהם"  זה לא ניתן להבין!! וכי מה אכפת להם איך הם נראים בעיני אחרים? השפת אמת  זי"ע מוסיף נופך לדברי השרף מקאצק, בביאור המדרש על פי דברי רש"י שכתב: " שאמרו נמלים יש בכרמים כאנשים " מדייק  מרנא הגר"א  זי"ע  על לשון רש"י : " שלא אמרו "אנשים שנראים כנמלים"  אלא:  "נמלים שנראים כאנשים"… -מורה על זלזול ונחיתות. שינה רש"י מלשון הפסוק : "חגבים  לנמלים להורות על עניין זה שהנמלים פחותים מהחגב ואפילו במשהו, ומבחינתם היה זה נקודת השבירה לדימוי העצמי שגרם ל'וכן היינו בעיניהם' וכל זאת בא מצד ש'ונהי כחגבים בעינינו' זה השפיע עליהם. שכן הוא דרך העולם שאם בעיני עצמו הוא כחגב, אז בעיני חברו הוא שפל עוד יותר, מבאר ה-שפת אמת שזה ביאור המדרש ששאל הקב"ה מנין שמעו המרגלים מה אמרו ענקים אלו? אלא מאחר שלא האמינו בעצמם, גרמו לעצמם שהושפלו גם בעיניהם, ואילו היו מאמינים בקב"ה  שיושיעם היו נראים בעיניהם כמלאכים, ולא היו שומעים את כל עניין הנמלים.

בעלי המוסר מלמדים אותנו את הפתרון לתופעה זו  כמובא ב "נועם מגדים" על הפסוק: "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען". כשהאדם הולך לעשות רצון קונו עליו לשלוח את האנשים מסביבו!… לא להתייחס למה יאמרו הבריות. כפי אמרתו הידועה של הרבי מקוצק:

"אם אני אני כי אני אני, ואתה אתה כי אתה אתה – אזי, אני אני, ואתה אתה. אך, אם אני אני כי אתה אתה, ואתה אתה כי אני אני – אזי, אני לא אני ואתה לא אתה".  כפי שפותח השולחן ערוך  בסעיף הראשון: "ולא יבוש מן המלעיגים עליו". אלא יסתכל כלפי מעלה וילך בכוחותיו שנטע בו הקב"ה.

התורה מצווה כל יהודי למחות את עמלק, מיהו אותו עמלק? מה סוד כוחו של עמלק וכיצד מנצחים אותו? סיפר מרן הגאון הגדול  רבי מרדכי…
מדוע נדרשו ישראל לתת את "לבם" למשכן ה` למה לא די בתרומת ממון? מהו סוד כוחו של הלב? הגאון האדיר רבי אברהם גנחובסקי זצוק"ל …
מהי המעלה הגדולה בהקדמת נעשה לנשמע? כיצד מתמודדים עם עליות וירידות ברוחניות? ערב שבת "שירה" תשע"ה כשעה לפני כניסת שבת המלכה. עברתי במסדרון המחלקה…
יתרו חותן משה היה כהן לעבודה זרה, בעקבות ניסי מצרים התגייר. מאלו ניסים הוא כה התפעל? מהי הנהגת הטבע ומהי ההנהגה שמעל הטבע? ר'…
מדוע נצטווינו לספר לילדינו על ההתעללות של הקב"ה במצרים? מתי הקב"ה מנהיג עולמו בהנהגה של צחוק? משל הודי מפורסם מספר על עובר אורח שבא…
האם ממר יכול לצאת מתוק? היש משמעות לסבל? מבט שונה על גלות מצרים והשלכותיה כיום. הרב ש. מרצה בכיר בארגון ערכים , ישב בניחום…
מפני מה זכה משה רבינו להיות מנהיגם של עם ישראל? מהם הקריטריונים למנהיגות על עם ישראל? ספר "שמות"  מוגדר על ידי הרמב"ן: ספר "הגלות…
היש ברכה בחיים עמוסים או שחיים שקטים ושלווים? מהי מנוחת הגוף ומהי מנוחת הנפש? כשפנתה אלי מנהלת הסמינר בבקשה למסור לתלמידותיה סדרת הרצאות ,עניתי…
ראובן בכור בניו של יעקב אבינו הפסיד בשל מעשה אחד שלושה כתרים בכורה, כהונה, ומלוכה. יש להבין מדוע לא הועילה לו תשובה כדי להשיב…
מדוע רחל אמנו נקראת האימא של עם ישראל? ומדוע לא נקברה במערת המכפלה? ידוע הסיפור המרטיט אודות ראש הישיבה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל…
״אני יוסף״ שתי מילים כה דרמטיות אשר בכוחם לחשוף את האמת מול עולם של ערפל דמיוני ומוטעה. חז״ל רואים בהתגלות יוסף אל אחיו כתמרור…
להלן התקציר: מה פשר השם: "מנשה"? האם יש להודות על כך שזכינו לשכוח? כיצד נתמודד עם סביבה עוינת? יהודי אירופה שהיגרו לארה"ב בתקופה ההיא,…
דילוג לתוכן