אפרים מה לי עוד לעצבים

- מאת הרב דודי ברוורמן

ההסתה הפרועה של ראש המוסד לשעבר שהסעירה את העולם החרדי. מכתב גלוי למר אפרים הלוי ראש המוסד לשעבר בעקבות נאומו על ‘הסכנה האמתית’ הקיומית למדינה.

שלום וברכה מר אפרים!

קראתי את נאומך, תהיתי איך אתה ידעת? איך ידעת לכוון את הגיגיך מבלי שהתכוונת בדיוק אבל ממש בדיוק לתוכן ופסוק מפרשת השבוע פרשת לך- לך? רקע: בעקבות הפטפטת המקוממת הבלתי נשלטת של גורמים פוליטיים שונים בלווי עיתונאי בנושא ‘תקיפה ישראלית באירן’. החלטת אתה איש שקול בעל רקורד בטחוני מרשים בשלל תפקידים ובפרט: ראש המוסד לשעבר, (עוד מהתקופה שלפני מאיר דגן… דגן כידוע מרבה לשתוק לאחרונה). והעיקר העיקרים: ‘נקי אתה מכל שיקול פוליטי זר’. פשוט האמת בוערת לך וחייב אתה לשטוח אותה לעין כל. חייבים שובר שתיקה בשיח הציבורי בענין זה.

 

והנה זה מגיע. תובנה ומבט ייחודי לסכנת קיומנו ואני מצטט:

“התחנכתי בבני עקיבא, והיינו שם רוקדים בנות יחד עם בנים, האם אז הרבנים היו מופקרים? האם אז הייתה הפקרות?- הקיצוניות החרדית החשיכה את חיינו – ההתחרדות וההקצנה המחמירה מהווה סכנה גדולה יותר מאחמדינג’אד!!”

זהו זה, הגיע משהו אשר שם את הדברים על השולחן! הפסיקו מלהתעסק עם איום טפל וקיקיוני כמו אירן וחברותיה, זו מחלה – אירן – פוביה! האיום הקיומי הוא מבפנים. חברים אתם מפספסים את הנקודה העיקרית, נקרא לילד בשמו: ה ח ר ד י ם אתם, כן אתם החשכתם את חיינו אשר היו מבלעדיכם מוארים באור יקרות! חושך ואפילה אתם מביאים לארץ! רקדנו יחד בנים ובנות זה הפקרות?? רבני בני עקיבא בעבר מופקרים הם ח”ו? פתאום אתם בתהליך התחרדותי מחשיך ומפקיר עוצרים את הריקודים המעורבים בעיצומה של השמחה ומפרידים וחוצצים בין נשים וגברים ללא עוול בכפם זו הפקרות והחשכה לשמה! פלא שהגענו למצב נורא זה שחיילים מסרבים לשמוע שירת נשים פלא?! מי יודע מה השלב הבא. דמעות מציפות עיני כשאני נזכר בנוסטלגיה על תנועת הקודש “בני עקיבא” אשר היא בבואה של התהליך העובר על המדינה. תראו היכן היא היום לעומת פעם, הביטו אני בוגר התנועה האם היום היא מסוגלת להוציא מתוכה אנשים בקנה מידה שלי? חרדיזציה נוראה עוברת על הציבור הד”ל והם לא מפסיקים להפריד בין המינים לא ירחק היום שהם יסעו באוטובוס מהדרין לבקו”ם! מבינים אתם כעת: שההתחרדות סכנה קיומית היא בה’ הידיעה, ולא נזר הבריאה אוהב ישראל אחמדינג’אד? (היי רגע, אם אני לא טועה גם באירן אסורים ריקודים אלו??).

ובכן מר הלוי ידידנו. ביננו עם כל הכבוד, אם זה כל ‘הגילוי הדרמטי’ אשר אתה מניח לפתחנו צר לנו, אך אוי, כמה שזה: ישן עתיק, בנאלי, נדוש, ושחוק, היינו מצפים ממך לחדש, לרענן, משב רוח מרענן לפחות כמו ‘יורם קניוק’ הוא למשל חידש: לאחר מאבק משפטי עקבי חסר פשרות קיבל הוא אישור משפטי שחור ע”ג לבן בת.ז. שלו שינוי בסעיף  הלאום: לא יהודי, לא גוי, לא בשרי לא חלבי, אלא: ‘חסר ד(ע)ת!’ הנה מר אפרים, זה כבר צעד מעשי! פעולות מסוג זה יכולות להציל הצלה של ממש מאיום קיומי חרדי חשוך ומופקר. די בלמחזר ולכבס אותם קלישאות תן בבקשה פתרונות מעשיים! אך אם אתה בוחר להישאר ברמת המלל, אזי דיבורים בסגנון זה. במחילה קצת עייפנו מלחזור ולהשמיע שוב ושוב על: הזעזוע / חלחלה / הוקעה / מחאה / שאט נפש / הסתה / גזענות / אנטישמיות. או הגשת תלונה / על: זהבי / שולה / זהבה / רזי / יורם / ירון / טומי / יאיר / רון / יוסי / נחמיה / ו..אפרים, הקצב מסחרר אין ‘ועדת קבלה למשמיץ ולמסית – איש הישר בעיניו יעשה’ נוצר מצב אבסורדי ממש כדי קטסטרופה ואנרכיה כמעט כל ‘לשעברניק מתחיל משמיץ מבלי לתאם מראש עם הגורמים המוסמכים והותיקים. לנו כחרדים בלתי אפשרי להעביר אותנו כמעט כל בוקר ל’מצב רטט’ ולהזדעזע יום יום זה לא בריא, אל תשכח שיש לא מעט חרדים חולי לב מרוב חרדה! מר אפרים היקר: אנו לא נעמוד בזה! אתה חייב להבין יש מסיתים קבועים ויש מסיתים אורחים… ויש בכלל מסיטים את הדיון… אז מה אתה מציע שנענה שוב כביכול לגופו של ענין? שוב נציג נתונים על התרבות החילונית / החינוך / התא המשפחתי / סדרות בטלוויזיה המאירות והנאורות להפליא?

או אולי ננהג כפי שעושים ‘חרדי מחמד’ על כל סיטואציה מעין זו בהפניית אצבע מאיימת ומאשימה לכיוון פנים חרדי, כדי להכות חזק ‘על חטא’ נדרש מאתנו לעשות ‘חשבון הנפש’ איך וכיצד הגענו למצב הזה שמר אפרים היקר ככה יטיח לנו את האמת בפנים? עייפנו מלהגיב. אלא מכיוון שבכל אופן מה שידוע לנו ‘חדש אתה בתחום’  לא נאה להתעלם. ובפרט שהתזמון מדויק הוא, ההגיגים התפרסמו בערב שבת קודש פרשת לך- לך. ופרשת השבוע אשר לבטח אתה ‘לא מפקיר’ ולבטח אתה מקפיד על ‘שניים מקרא ואחד תרגום’ אז הנה בבקשה רעיון עצום מפרשת השבוע אשר מלמד אותנו הדרכה והכוונה למצבים מעין אלה והפנם זאת.

“ויאמר ה’ אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ואברכה מברכיך ומקללך ארור (בראשית י”ב א’ ב’ ג’).

אברהם אבינו מתנסה באחד מעשרה ניסיונות, נסיון של עזיבת מקום מגוריו הטבעי והמוכר, אל מקום לא נודע. אשר אפילו את שם המקום או הכיוון לא נמסר לו! אלא הוראה לקפל חפצים ולעזוב. רק לאחר היציאה יצפה לנבואה שניה אשר שם יפורט לו הכיוון והמקום. והוא אברהם המאמין הגדול בהיסטוריה. עוזב בלי לשאול שאלות.

בורא עולם מבטיח לו שלל ברכות. אך מעיון בנוסח הברכות המובטחות לו מגלים אנו הבטחה אשר אליה וקוץ בה והוא: מי שיברך אותך יהיה מבורך. אך מי שיקללך יהיה מקולל. נשאלת השאלה מדוע לא ברכו ה’ שלא יקללו אותו בכלל? לא ישנאו אותך אתה תמיד תהיה אהוב. כך שלא יעלה על הדעת לקללך? כן הבטחה מעין זו יצחק אבינו ‘מברך’ את יעקב אבינו. וישתחוו לך בני אמך אחריך ארור ומברכיך ברוך” (בראשית כ”ז, כ”ט’). שוב מדוע יצחק לא מברך אותו ‘ברכה שלימה’ יאהבו אותך תמיד, תהיה מבורך איש לא יקללך!

התשובה לכך היא יסוד גדול חשוב ובסיסי ביהדות: יש כאן הכוונה והדרכה לכל מי שמחפש אמת, באמת. ובפרט לכל מי שלא מתכוון לשמור זאת בהסתר ולהתכחש לה. דע לך: יהיו לך שונאים!! לא יפרשו בפניך שטיח אדום, דרכך לא תהיה סוגה בשושנים. יהיו כאלה אשר עצם בחירתך באמת, והדיבור עליה, מבחינתם זה לא לגיטימי! הם ישנאו אותך ויקללו אותך. אתה מפריע להם בחיי השקר השגרתיים שלהם. האמת שעליה אתה מדבר גורמת להם תזוזתיות יתר ואי נוחות. הדרך הקלה להתמודד עם זאת היא פשוט לשנוא ולקלל את בוחר האמת, ועל ידי כך לברוח מהתמודדות עמה. הדרכים והשיטות הם מגוונות השמים הם לא הגבול. יאשימו אותך בכל הרע והרוע שבעולם. תהיה מותקף ומושמץ מקשת רחבה של אנשים אשר הם בס”ה: ‘רוצים את טובתך ואת טובת העם…’ הם פשוט חרדים לעולם אם יהיו עוד אנשים כמוך…

דרך זו מתווה בורא עולם לאברהם אבינו בהשפעתו על העולם. ודרך זו מעוברת ליעקב אבינו ע”י אביו יצחק אבינו ומשם מאז ולתמיד. מאב לבן את הצוואה: אל תחפשו חיים קלים. “לאמת יש מחיר – האמת היא כבדה ועל כן נושא המועטים” המשיכו הלאה. כמו שמבטיח בורא עולם לאברהם אבינו “ואנכי מגן לך שכרך הרבה מאד” אל תתפעל ואל תתרגש! הכלבים נובחים – השיירה נוסעת ומטפסת למעלה. השיירה ארוכה ארוכה טעונה בתורה ומעשים טובים. כל יום מצטרפות כרכרות עמוסות ביהודים טובים וטהורים. מחפשי אמת ומוכנים לשלם את המחיר בשמחה. כמובן, אין ספק שמצטרפים לשיירה גם כאלה אשר זקוקים לחיזוק ותמיכה נפשית ורוחנית בלשון המעטה. שוטים וטיפשים יש, מה לעשות – בשפע בכל המגזרים. הם כמובן לא מייצגים ולא מאפיינים את העיקר כידוע. גם אלה מתוכנו הטועים נכשלים ונופלים בודקים הם מה קורה שם בחוץ. אך רובם לבסוף חוזרים חשוך מאד שם הם אומרים. אך בגדול אנו צועדים בבטחה בשמחה ובגאווה יהודית אמיתית בדרך הנכונה והסלולה אשר נמסרה לנו ממעמד הר סיני ועד לדורנו אנו.

מר אפרים היקר! אתה מוזמן לסמינר אקדמאי “ערכים” הקרוב אשר יערך ב”ה בחנוכה תשע”ב בעיניך תראה כמה מאות יהודים טובים אינטלקטואלים למופת הרוצים לברר מהי יהדות? מהי המורשת אשר נלחמנו ונלחמו אבותינו ונאבקו עליה. האמתית היא? רציונלית ואיכותית היא? שם תשמע על הדאגה האמתיתמהסכנה הקיומית של ‘זהות יהודית’ ההולכת ונשחקת יום יום כאן במדינה ובעולם כולו. תשמע על המספרים המזעזעים של התבוללות נוראה אשר לדאבוננו חייה ומפעפעת בקרבנו גם כאן בארצנו.  שם גם תשמע על פתרונות מעשיים לסכנה זו. אגב שם אתה תוכל לשוחח להתווכח ואפילו לתקוף מילולית  כאוות נפשך! ב”ה תקבל תשובות אשר יתקבלו על לבך.

מר אפרים היקר! אנו לא כועסים עליך, להיפך יש לנו הערכה והכרת הטוב על פעליך המבורך בעבר למען ישראל בתפקידך. אלא חוסר הידע הנובע בעיקר מן ‘התזונה האינפורמטיבית מהתקשורת הכללית הרודפת סנסציות חרדיות’ אין ספק שתמונה מעוותת קבלת. אך אם תרצה לבדוק באמת נקי מדעות קדומות אתה מוזמן בשמחה. כמו שאמר רה”מ: “מה שרואים מכאן לא רואים משם”.

התורה מצווה כל יהודי למחות את עמלק, מיהו אותו עמלק? מה סוד כוחו של עמלק וכיצד מנצחים אותו? סיפר מרן הגאון הגדול  רבי מרדכי…
מדוע נדרשו ישראל לתת את "לבם" למשכן ה` למה לא די בתרומת ממון? מהו סוד כוחו של הלב? הגאון האדיר רבי אברהם גנחובסקי זצוק"ל …
מהי המעלה הגדולה בהקדמת נעשה לנשמע? כיצד מתמודדים עם עליות וירידות ברוחניות? ערב שבת "שירה" תשע"ה כשעה לפני כניסת שבת המלכה. עברתי במסדרון המחלקה…
יתרו חותן משה היה כהן לעבודה זרה, בעקבות ניסי מצרים התגייר. מאלו ניסים הוא כה התפעל? מהי הנהגת הטבע ומהי ההנהגה שמעל הטבע? ר'…
מדוע נצטווינו לספר לילדינו על ההתעללות של הקב"ה במצרים? מתי הקב"ה מנהיג עולמו בהנהגה של צחוק? משל הודי מפורסם מספר על עובר אורח שבא…
האם ממר יכול לצאת מתוק? היש משמעות לסבל? מבט שונה על גלות מצרים והשלכותיה כיום. הרב ש. מרצה בכיר בארגון ערכים , ישב בניחום…
מפני מה זכה משה רבינו להיות מנהיגם של עם ישראל? מהם הקריטריונים למנהיגות על עם ישראל? ספר "שמות"  מוגדר על ידי הרמב"ן: ספר "הגלות…
היש ברכה בחיים עמוסים או שחיים שקטים ושלווים? מהי מנוחת הגוף ומהי מנוחת הנפש? כשפנתה אלי מנהלת הסמינר בבקשה למסור לתלמידותיה סדרת הרצאות ,עניתי…
ראובן בכור בניו של יעקב אבינו הפסיד בשל מעשה אחד שלושה כתרים בכורה, כהונה, ומלוכה. יש להבין מדוע לא הועילה לו תשובה כדי להשיב…
מדוע רחל אמנו נקראת האימא של עם ישראל? ומדוע לא נקברה במערת המכפלה? ידוע הסיפור המרטיט אודות ראש הישיבה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל…
״אני יוסף״ שתי מילים כה דרמטיות אשר בכוחם לחשוף את האמת מול עולם של ערפל דמיוני ומוטעה. חז״ל רואים בהתגלות יוסף אל אחיו כתמרור…
להלן התקציר: מה פשר השם: "מנשה"? האם יש להודות על כך שזכינו לשכוח? כיצד נתמודד עם סביבה עוינת? יהודי אירופה שהיגרו לארה"ב בתקופה ההיא,…
דילוג לתוכן