מאמרים

התורה מצווה כל יהודי למחות את עמלק, מיהו אותו עמלק? מה סוד כוחו של עמלק וכיצד מנצחים אותו? סיפר מרן הגאון הגדול  רבי מרדכי…
מדוע נדרשו ישראל לתת את "לבם" למשכן ה` למה לא די בתרומת ממון? מהו סוד כוחו של הלב? הגאון האדיר רבי אברהם גנחובסקי זצוק"ל …
מהי המעלה הגדולה בהקדמת נעשה לנשמע? כיצד מתמודדים עם עליות וירידות ברוחניות? ערב שבת "שירה" תשע"ה כשעה לפני כניסת שבת המלכה. עברתי במסדרון המחלקה…
יתרו חותן משה היה כהן לעבודה זרה, בעקבות ניסי מצרים התגייר. מאלו ניסים הוא כה התפעל? מהי הנהגת הטבע ומהי ההנהגה שמעל הטבע? ר'…
מדוע נצטווינו לספר לילדינו על ההתעללות של הקב"ה במצרים? מתי הקב"ה מנהיג עולמו בהנהגה של צחוק? משל הודי מפורסם מספר על עובר אורח שבא…
האם ממר יכול לצאת מתוק? היש משמעות לסבל? מבט שונה על גלות מצרים והשלכותיה כיום. הרב ש. מרצה בכיר בארגון ערכים , ישב בניחום…
מפני מה זכה משה רבינו להיות מנהיגם של עם ישראל? מהם הקריטריונים למנהיגות על עם ישראל? ספר "שמות"  מוגדר על ידי הרמב"ן: ספר "הגלות…
היש ברכה בחיים עמוסים או שחיים שקטים ושלווים? מהי מנוחת הגוף ומהי מנוחת הנפש? כשפנתה אלי מנהלת הסמינר בבקשה למסור לתלמידותיה סדרת הרצאות ,עניתי…
ראובן בכור בניו של יעקב אבינו הפסיד בשל מעשה אחד שלושה כתרים בכורה, כהונה, ומלוכה. יש להבין מדוע לא הועילה לו תשובה כדי להשיב…
מדוע רחל אמנו נקראת האימא של עם ישראל? ומדוע לא נקברה במערת המכפלה? ידוע הסיפור המרטיט אודות ראש הישיבה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל…
״אני יוסף״ שתי מילים כה דרמטיות אשר בכוחם לחשוף את האמת מול עולם של ערפל דמיוני ומוטעה. חז״ל רואים בהתגלות יוסף אל אחיו כתמרור…
להלן התקציר: מה פשר השם: "מנשה"? האם יש להודות על כך שזכינו לשכוח? כיצד נתמודד עם סביבה עוינת? יהודי אירופה שהיגרו לארה"ב בתקופה ההיא,…
כשמתבוננים על החיים מלמטה הם נראים חסרי סדר והיגיון, כמו הגובלן שבצדו ההפוך נראה `בלגן` אחד גדול. אך אם נטה אוזן נשמע את הקול…
בפרשת זו מתוארת ההתמודדות של יעקב אבינו מול אחיו עשיו החפץ להרגו. דבר שמהווה "מפת דרכים" לדורות כיצד מרצים מפייסים ומשלימים בין חורשי רעתנו….
כיצד מנהלים מאבק על ידי הטבה? מתי מנהלים מאבק עיקש? מהי תופעת הנצחנות? בעודו מלווה את רבו הישיש, נעצר הרב והביט דקות מספר לעבר…
סולם יעקב – למי הוא מיועד? היש בכוחו של האדם הפרטי לשנות את העולם? כאשר היה כ"ק האדמו"ר מגור זצוק"ל בעל ה'פני מנחם' ילד…
כיצד נבקש בקשה מבני ביתנו ונענה בהתלהבות ושמחה?! מה מלמדתנו התורה באריכות ובפרוטרוט את שיחת יעקב עם נשותיו? ערב שבת קודש בבית משפחת מן….
"סולם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה", על היהודי העוסק בעניינים חומריים להשתוקק בהיותו על הארץ לקרבת ה` יתברך. שעצם הכמיהה להתרוממות היא המשמרת אותו…
דילוג לתוכן